Arbetslöshetskassorna börjar snart att använda uppgifter i inkomstregistret

Arbetslöshetskassorna får löneuppgifter från inkomstregistret angående sökande av inkomstrelaterad dagpenning fr.o.m. 1.1.2020.

Sökande av inkomstrelaterad dagpenning behöver alltså inte bifoga så mycket uppgifter till sin ansökan i fortsättningen, eftersom kassorna får uppgifterna direkt från inkomstregistret.

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas som innehåller omfattande uppgifter om lön, pension och förmåner på individuell nivå. Registret får information från arbetsgivare och andra instanser som är skyldiga att redovisa löner och förmåner som de har betalat. Uppgifter om pension och förmåner anmäls till inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2021.

Utöver arbetslöshetskassorna utnyttjas uppgifterna i inkomstregistret av till exempel FPA, Skatteförvaltningen och Statistikcentralen. Myndigheter och andra användare av uppgifterna får endast de uppgifter från inkomstregistret som de har rätt till och som de behöver i sin verksamhet.

Alla uppgifter kan inte i fortsättningen heller hämtas från inkomstregistret

Inkomstregistret underlättar ansökan av inkomstrelaterad dagpenning för många personer, men det är möjligt att man ber dig om löne- och anställningsuppgifter även i fortsättningen. Detta beror antingen på att uppgifterna i inkomstregistret inte har fyllts i eller att uppgifterna i inkomstregistret inte är tillräckliga för att handlägga din ansökan.

Arbetsgivaren kan anmäla inkomstuppgifter till inkomstregistret antingen begränsat eller mer omfattande. Dessutom kan arbetsgivaren lämna frivilliga uppgifter i inkomstregistret. Ett begränsat anmälningssätt innebär att lönen anmäls utan specifikationer. Ett omfattande anmälningssätt innebär att lönen specificeras noggrannare i lönedelar. Utöver detta kan arbetsgivaren fylla i uppgifter till exempel om perioder då lönen har tjänats in.

Om arbetsgivaren har fyllt i löneuppgifterna i inkomstregistret på ett omfattande anmälningssätt och även angett frivilliga uppgifter, är det mer sannolikt att kassan får den information som krävs för att handlägga ansökan om inkomstrelaterad dagpenning direkt från inkomstregistret och att sökande inte behöver lämna alla löne- eller anställningsuppgifter själv.

KOKO kassan förbereder sig som bäst för förändringen. Vi informerar senare mer specifikt hur införandet av inkomstregistret inverkar på ansökan av dagpenning.