Työttömyyskassat aloittavat pian tulorekisteritietojen käytön

Työttömyyskassat alkavat saada tulorekisteristä ansiopäivärahan hakijaa koskevia palkkatietoja 1.1.2020 alkaen.
Ansiopäivärahan hakijan ei siis tarvitse liittää jatkossa niin paljon tietoja hakemukseensa, sillä kassat saavat tietoa suoraan tulorekisteristä.

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Rekisteriin saadaan tietoa työnantajilta ja muilta tahoilta, joilla on velvollisuus ilmoittaa maksamistaan palkoista ja etuuksista. Eläke- ja etuustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin 1.1.2021 alkaen.

Työttömyyskassojen lisäksi tulorekisterin tietoa hyödyntävät esimerkiksi Kela, Verohallinto ja Tilastokeskus. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, johon niillä on oikeus ja jota ne tarvitsevat toiminnassaan.

Kaikkia tietoja ei saada jatkossakaan tulorekisteristä

Tulorekisteri helpottaa ansiopäivärahan hakemista monen henkilön kohdalla, mutta on mahdollista, että sinulta pyydetään jatkossakin palkka- ja työsuhdetietoja. Tämä johtuu joko siitä, että tulorekisteriin ei ole täytetty tarvittavia tietoja, tai siitä, että tilanteessasi tulorekisterin tiedot eivät riitä hakemuksesi käsittelyyn.

Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin käyttämällä joko suppeaa tai laajaa ilmoitustapaa. Tämän lisäksi työnantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin vapaaehtoisia tietoja. Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan ilman erittelyjä. Laajassa ilmoitustavassa palkka eritellään palkanosittain tarkemmin. Näiden lisäksi työnantaja voi halutessaan täyttää tietoja esimerkiksi palkan ansaintajaksoista.

Jos työnantaja on täyttänyt tulorekisteriin palkkatiedot laajalla ilmoitustavalla ja ilmoittanut myös vapaaehtoisia tietoja, on todennäköisempää, että kassa saa ansiopäivärahahakemuksen käsittelyyn tarvittavia tietoja suoraan tulorekisteristä eikä hakijan tarvitse itse toimittaa kaikkia palkka- tai työsuhdetietoja.

KOKO-kassassa valmistaudutaan muutokseen parasta aikaa. Tiedotamme myöhemmin tarkemmin tulorekisterin käyttöönoton vaikutuksista päivärahan hakemiseen.

Lue lisää: