2.4.2019
Skattekort beställt I MinSkatt övergår till kassan automatiskt

Skattekort beställt I MinSkatt övergår till kassan automatiskt

När du beställer ett ändringsskattekort för förmån i MinSkatt, övergår skattekortet automatiskt till kassan inom två vardagar och du behöver inte skicka det skilt. Välj KOKO-kassan (Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO) som betalaren av förmånen.

22.3.2019
Ändringar gällande den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen från och med 1.4.2019

Ändringar gällande den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen från och med 1.4.2019

Framöver kan en ansökan som innehåller arbetstimmar behandlas även om lönen ännu inte har utbetalats. Ändringarna gör det även lättare att ta emot deltidsarbete.

7.2.2019
Brexit och dess effekter på utkomstskyddet

Brexit och dess effekter på utkomstskyddet

Om du är på väg eller redan har åkt till Storbritannien för att arbeta, ska du i medlemskapsärenden kontakta medlemsregistret, om du funderar över att utträda ur kassan. Storbritannien kommer att träda ut ur EU 31.10.2019, vilket innebär att Storbritannien inte längre är ett EU-land från och med 1.11.2019.

25.1.2019
Ändringar i arbetslöshetsskyddet för dem som arbetar i familjeföretag 1.7.2019

Ändringar i arbetslöshetsskyddet för dem som arbetar i familjeföretag 1.7.2019

En person som arbetar i ett familjeföretag utan ägarandel i företaget betraktas från och med 1.7.2019 som löntagare när det gäller arbetslöshetsskyddet. Tidigare betraktades en familjemedlem som företagare, trots att han eller hon inte hade något innehav i företaget.

25.1.2019
Från och med 1.4.2019 kan aktivitetsvillkoret kan uppfyllas på flera sätt

Från och med 1.4.2019 kan aktivitetsvillkoret kan uppfyllas på flera sätt

Från början av april kan aktivitetsvillkoret också uppfyllas med vissa kurser och verksamhet som anordnas av kommuner, fackföreningar, organisationer och arbetsgivare. Verksamheten som främjar sysselsättningen räknas in i aktivitetsvillkoret först när det sker under en sådan granskningsperiod för aktiviteten som börjar 1.4.2019 eller senare.

22.1.2019
IAET-kassan blir Kassan för högt utbildade KOKO den 1 april

IAET-kassan blir Kassan för högt utbildade KOKO den 1 april

IAET-kassans varumärke förnyas under våren. Kassans nya namn blir Kassan för högt utbildade KOKO.

Kassans nya namn och visuella uttryck lanseras 1.4.2019. Namnändringen medför inga förändringar i förmåns- och medlemsfrågor för de nuvarande medlemmarna. Vi skickar ett e-nyhetsbrev om reformen till medlemmarna under mars månad.

16.1.2019
Arbetslöshetskassorna kan börja använda inkomstregistret år 2020

Arbetslöshetskassorna kan börja använda inkomstregistret år 2020

Arbetslöshetskassorna kommer kunna utnyttja inkomstregistret först från och med år 2020. Under 2019 ska de som ansöker om arbetslöshetsförmåner fortfarande lämna in ett löneintyg om inkomster före arbetslösheten.

16.1.2019
Tulorekisteri tulee työttömyyskassojen käytettäväksi vuonna 2020

Tulorekisteri tulee työttömyyskassojen käytettäväksi vuonna 2020

Työttömyyskassat pääsevät hyödyntämään tulorekisteriä vasta vuodesta 2020 alkaen. Vuonna 2019 työttömyysetuutta hakevien on edelleen toimitettava palkkatodistus työttömyyttä edeltävistä ansioista.

Tulorekisteri tulee käyttöön vaiheittain. Vuonna 2019 tulorekisterin tietoja pääsevät käyttämään Verohallinto, Kela, TVR, työeläkelaitokset ja ETK. Työttömyyskassat puolestaan pääsevät hyödyntämään tietoja vuotta myöhemmin.

10.1.2019
Virhetilanne osalla TEKin jäsenistä päivärahan hakemisessa

Virhetilanne osalla TEKin jäsenistä päivärahan hakemisessa

Ota yhteyttä kassaan, jos olet TEKin jäsen, etkä pysty tällä hetkellä lähettämään päivärahahakemusta. Korjaamme ongelmaa parhaillaan, pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa vaivaa!