Brexit och dess effekter på utkomstskyddet

Om du är på väg eller redan har åkt till Storbritannien för att arbeta, ska du i medlemskapsärenden kontakta medlemsregistret, om du funderar över att utträda ur kassan. Storbritannien kommer att träda ut ur EU 31.10.2019, vilket innebär att Storbritannien inte längre är ett EU-land från och med 1.11.2019.

EU och Storbritannien förhandlar om utträdesvillkoren, men förhandlingarna pågår fortfarande, och därför är slutresultatet osäkert. Om ingen överenskommelse kan nås, är det sannolikt att samma bestämmelser som gäller andra som arbetar utanför EU kommer att tillämpas på personer som rör sig mellan Finland och Storbritannien.

Artikel uppdaterad 11.6.2109

Läs mer: Arbete utomlands