IAET-kassan blir Kassan för högt utbildade KOKO den 1 april

IAET-kassans varumärke förnyas under våren. Kassans nya namn blir Kassan för högt utbildade KOKO.

Kassans nya namn och visuella uttryck lanseras 1.4.2019. Namnändringen medför inga förändringar i förmåns- och medlemsfrågor för de nuvarande medlemmarna. Vi skickar ett e-nyhetsbrev om reformen till medlemmarna under mars månad.

Varumärkesreformen genomförs nu, när kassan firar 50-årsjubileum, och det viktigaste målet är att lyfta fram den viktiga roll som kassan spelar i det finländska samhället.