Ändringar i arbetslöshetsskyddet för dem som arbetar i familjeföretag 1.7.2019

En person som arbetar i ett familjeföretag utan ägarandel i företaget betraktas från och med 1.7.2019 som löntagare när det gäller arbetslöshetsskyddet. Tidigare betraktades en familjemedlem som företagare, trots att han eller hon inte hade något innehav i företaget.

Det lönar sig för en familjemedlem till företagare, som hört till företagarkassan och som inte har ett innehav i företaget, att bli medlem i en löntagarkassa genast i början av juli. Arbetsvillkoret som uppfyllts i företagarkassan kan med stöd av det s.k. efterskyddet tas med till löntagarkassan, om personen ansluter sig till kassan inom en månad från att ha sagt upp sig från den föregående kassan. Ett delvis uppfyllt arbetsvillkor kan inte tas med.

Om arbetet i familjeföretaget börjar först nu, är det inte längre värt att gå med i företagarkassan, om inte avsikten är att skaffa en andel i familjeföretaget eller på annat sätt övergå till företagsverksamhet. Ett delvis uppfyllt arbetsvillkor kan inte tas med till löntagarkassan. Ändringen gäller inte dig, om du har någon typ av innehav i familjeföretaget. Även personer som arbetar i en firma som ägs av familjen faller också utanför denna ändring.

Läs mer: TYJ:s meddelande