Arbetslöshetskassorna kan börja använda inkomstregistret år 2020

Arbetslöshetskassorna kommer kunna utnyttja inkomstregistret först från och med år 2020. Under 2019 ska de som ansöker om arbetslöshetsförmåner fortfarande lämna in ett löneintyg om inkomster före arbetslösheten.

Inkomstregistret kommer att tas i bruk stegvis. År 2019 kan uppgifterna i inkomstregistret användas av Skatteförvaltningen, FPA, TVR, arbetspensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen. Arbetslöshetskassorna kommer kunna utnyttja uppgifter ett år senare.

Från och med 2019 anmäls uppgifter om förvärvsinkomster till inkomstregistret. Från och med år 2020 ska pensions- och förmånsuppgifter anmälas.

Läs mer:

TYJ:s meddelande

Skatteförvaltningens artikel om inkomstregistret