Från och med 1.4.2019 kan aktivitetsvillkoret kan uppfyllas på flera sätt

Från början av april kan aktivitetsvillkoret också uppfyllas med vissa kurser och verksamhet som anordnas av kommuner, fackföreningar, organisationer och arbetsgivare. Verksamheten som främjar sysselsättningen räknas in i aktivitetsvillkoret först när det sker under en sådan granskningsperiod för aktiviteten som börjar 1.4.2019 eller senare.

Verksamheten som räknas in i aktivitetsvillkoret ska främja sysselsättningen, och ett intyg över den ska lämnas in till arbetslöshetskassan.

Kurser och verksamhet som främjar sysselsättningen kan i fortsättningen sökas i Suomi.fi-tjänsten. Det är bra att kontrollera hos den som anordnar tjänsten huruvida tjänsten uppfyller villkoren för aktivitetskravet.