Meddela om arbetslösheten till ditt fackförbund

Om du är medlem av ett fackförbund, så rekommenderar vi att du meddelar ditt egna fackförbund om arbetslösheten. Då kan du utnyttja de eventuella förmåner som riktar sig till arbetslösa, till exempel rabatt på fackets medlemsavgift.