Utbetalningen av den förhöjda förtjänstdelen efter en lång arbetshistoria slutade

Utbetalningen av den förhöjda förtjänstdelen efter en 20 år lång arbetshistoria har slutat som en följd av en förändring i lagen om utkomstskydd för arbetslösa som trädde i kraft i början av året. Till en person vars anställningsförhållande slutade före 1.1.2017 kunde den förhöjda förtjänstdelen betalas fram till 30.6.2017.

Utbetalningen slutade fr.o.m. 1.7.2017 även om det fanns kvar betalningsdagar av maximitiden. Utbetalningen av den inkomstrelaterad dagpenningen fortsätter som normalstor.

Man kan fortfarande få inkomstrelaterad dagpenning med förhöjd förtjänstdel då man deltar i en sysselsättningsfrämjande service.