Kontrollera om du har rätt till rörlighetsunderstöd

Från början av året 2017 har arbetslöshetskassorna betalat en ny förmån, kallad rörlighetsunderstöd. Syftet med understödet är att stödja mottagande av arbete med lång arbetsresa. Kontrollera om du har rätt till rörlighetsunderstöd ifall du som arbetslös tar emot heltidsarbete där resan till och från arbetsplatsen tar över 3 timmar, eller deltidsarbete där resan till och från arbetsplatsen tar över 2 timmar.

Det finns en retroaktiv ansökningstid på 3 månader för rörlighetsunderstöd. Ansök alltså om rörlighetsunderstöd senast inom 3 månader från den dag du vill att den skall betalas.

Du kan få rörlighetsunderstöd om

  • du har rätt till dagpenning strax innan din anställning börjar (även under självrisktiden eller under den tid arbets- och näringsbyrån har ålagt en karens eller ålagt dig en skyldighet att vara i arbete)
  • din nya anställning varar i minst 2 månader
  • din resa till och från arbetsplatsen tar över 3 timmar/dag vid heltidsarbete eller över 2 timmar/dag vid deltidsarbete
  • du deltar i en arbetsrelaterad utbildning som varar i minst 2 månader och där resan till och från utbildningen tar över 3 timmar i dagen (om den arbetsrelaterade utbildningen är på heltid) och 2 timmar (om den arbetsrelaterade utbildningen är på deltid)

Så här ansöker du om rörlighetsunderstöd

  • Lämna in en ansökan om rörlighetsunderstöd till IAET-kassan. Det finns en retroaktiv ansökningstid på 3 månader för rörlighetsunderstöd.
  • Skicka ansökan via eKommunikationstjänsten
  • Foga arbetsavtalet till ansökan (avtalet kan även lämnas in senare)

Storlek och varaktighet

Rörlighetsunderstödets storlek motsvarar grunddagpenningens storlek utan barnförhöjning eller förhöjningsdel, vilket innebär att det som mest är cirka 700 €/månad.

Man kan få en barnförhöjning till rörlighetsunderstödet.

Understöd betalas för högst 5 dagar i veckan, räknat från anställningens början. Hur länge rörlighetsunderstödet betalas beror på hur länge anställningen varat enligt följande:

2 månaders anställning: för 30 dagar
3 månaders anställning: för 45 dagar
4 månaders anställning: för 60 dagar

Rörlighetsunderstödet betalas i efterskott per betalningsperiod. Rörlighetsunderstödet är en skattepliktig förmån.