Ta i bruk betalningsmeddelanden via sms

Ta i bruk betalningsmeddelanden via sms i eKommunikationstjänsten. Då får du genast kännedom om dagpenningen som blivit utbetald till dig när din ansökan blivit behandlad. Ur textmeddelandet framgår summan som utbetalas samt betalningsdagen.

Du kan ta betalningsmeddelandena via sms i bruk i vår eKommunikationstjänst genom att välja det i dina egna inställningar.

Oberoende hur betalningsmeddelandena skickas till dig sparas alla i eKommunikationstjänsten.