Medlemsavgiften för år 2018 är 87 euro

IAET-kassas medlemsavgift är 87€ i 2018. Avgiften är 18€ lägre än i fjol.

IAET-kassas medlemsavgift är en årsavgift som årligen bekräftas av Finansinspektionen.

Du kan byta IAET-kassas pappersfaktura mot en elektronisk e-faktura, som du får till din nätbank. Du kan göra ett avtal om e-faktura i din egen nätbank. Välj IAET-kassa till fakturerare och skriv din personbeteckning som identifikationsuppgift. Du får mera information om ingående av e-fakturaavtal från din egen bank.

Medlemmar som hör till IAET-kassa via en fackorganisation får information angående betalningen av medlemsavgiften från sin egen organisation.

Fakturorna ska skickas så här:
* e-fakturor 9.1.2018
* papperfakturor 18.1. och 30.1.2018