Kooste työttömyysturvan vuodenvaihteen muutoksista

Työttömyysturvalakiin on tullut muutoksia 1.1.2018 lukien, jotka vaikuttavat ansiopäivärahan saajiin. 

Vuoden 2018 lukuja

Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta, palkan perusteella määräytyvästä ansio-osasta ja mahdollisista korotusosista. Ansiopäivärahan perusosa ja lapsikorotus pysyvät vuonna 2018 vuoden 2017 tasolla. Ansiopäivärahan perusosa vuonna 2018 on 32,40 €/pv.

Lapsikorotukset:
● 1 lapsi 5,23 €/pv
● 2 lasta 7,68 €/pv
● 3 lasta tai enemmän 9,90 €/pv

Prosenttivähennys (ns. TyEL-vähennys) palkkaan päivärahaa laskettaessa on 4,48 %.
Kokoaikatyön vähimmäispalkka työssäoloehtoa laskettaessa on 1 189 €/kk.

Aktiivimalli

Jatkossa työttömyyskassa seuraa päivärahan hakijan aktiivisuutta 65 maksupäivän jaksoissa. Jos päivärahan hakija ei ole ollut lain määrittämällä tavalla aktiivinen, päiväraha pienenee 4,65 %.

Lue lisää aktiivimallista

Omavastuuaika lyhenee 5 päivään

Omavastuuaika lyhenee 5 päivään 7 päivästä.

Liikkuvuusavustus laajenee

Liikkuvuusavustus laajenee osa-aikatyöhön ja työhön liittyvään koulutukseen. Liikkuvuusavustuksen tarkoituksena on kannustaa vastaanottamaan työtä myös kauempaa kotoa.

Vuoden 2018 alusta lukien liikkuvuusavustusta voi saada myös alkavaan työhön liittyvän koulutuksen perusteella sekä sellaiseen osa-aikatyöhön, jossa työaika on alle 18 tuntia viikossa. Osa-aikatyöhön liikkuvuusavustusta maksetaan tehdyiltä työpäiviltä.

Jatkossa työttömyyskassa voi maksaa liikkuvuusavustukseen lapsikorotusta ansiopäivärahan tapaan. Lisäksi avustukseen voi saada korotusosan, jos työpaikka tai työhön liittyvän koulutuksen järjestämispaikka sijaitsee yli 200 kilometrin päässä asuinpaikasta tai muuttoa edeltävästä asuinpaikasta.

Liikkuvuusavustusta voi hakea vuoden alusta lukien myös koulutuksen tai työn jo alettua. Jatkossa liikkuvuusavustuksen hakemista koskee sama 3 kuukauden määräaika kuin ansiopäivärahaa.

Yritystoiminnan aloittaminen helpottuu

Vuoden alusta lukien TE-toimisto ei arvioi työttömänä aloitetun yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta neljän ensimmäisen kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että työtön voi jatkossa saada ansiopäivärahaa ainakin neljän kuukauden ajan yritystoiminnan aloitettuaan. Yritystoiminnan tulot vähentävät ansiopäivärahan määrää sovittelua koskevien säännösten mukaisesti.