Muutoksia aloittavan yrittäjän asemaan sekä liikkuvuusavustuksen saamiseen

Maan hallitus esittää liikkuvuusavustukseen ja aloittavan yrittäjän asemaan muutoksia.

Yritystoiminnan aloittaminen helpottuisi

Lakiehdotuksen mukaan työtön voisi saada työttömyyspäivärahaa yritystoiminnan neljän ensimmäisen kuukauden ajalta, jos yritystoiminta on aloitettu työttömänä ollessa. Jos yritystoiminnasta on tuloa, maksettaisiin hakijalle soviteltua työttömyyspäivärahaa. Yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuus arvioitaisiin TE-toimistossa vasta neljän ensimmäisen kuukauden jälkeen.

Liikkuvuusavustuksen saamisen ehtoihin kevennystä

Liikkuvuusavustuksen edellytyksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että avustusta voitaisiin myöntää myös alle 18 viikkotunnin osa-aikatyöhön. Lisäksi liikkuvuusavustusta voitaisiin myöntää sellaiseen koulutukseen, joka on edellytyksenä työpaikan saamiselle. Liikkuvuusavustus voitaisiin maksaa korotettuna pitkien työmatkojen perusteella ja avustukseen myönnettäisiin myös lapsikorotus.

Esitys (HE 121/2017) on eduskunnan käsittelyssä ja muutosten ehdotetaan tulevan voimaan ensi vuoden alusta. Koska käsittely on vielä kesken, lakimuutosten lopullinen muoto ei ole vielä varma.