Aktiivimalli eduskunnan käsittelyyn

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen aktiivimallista. Aktiivimallin mukaan työttömyyspäivärahan määrä laskee 4,65 %, jos työtön ei ole ollut 65 maksupäivän aikana (n. 3 kuukauden yhtäjaksoinen työttömyysaika) riittävän aktiivinen työmarkkinoilla. Samassa yhteydessä esitetään työttömyyspäivärahan omavastuuajan lyhentämistä taas 5 päivään.

Miten aktiivisuuden voi osoittaa?

Riittäväksi aktiivisuudeksi tässä mallissa katsotaan se, että työtön on 65 maksupäivän aikana:

–     ollut työssä palkansaajana yhteenlaskettuna niin paljon, että työ yhden kalenteriviikon aikana tehtynä luettaisiin työssäoloehtoon (yleensä 18 h),
–    ansainnut yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 % yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta (240,81 € vuonna 2017) tai
–    ollut 5 päivää työllistymistä edistävässä palvelussa.

Hallituksen esityksen mukaan aktiivisuutta aletaan seurata 1.1.2018 alkaen.

Malli koskee lähes kaikki hakijoita

Aktiivimalli ei esityksen mukaan koske henkilöä, joka saa työttömyyspäivärahaa työkyvyttömyyden tai vamman takia. Mallia ei myöskään sovelleta omais- tai perhehoitajina työskenteleviin. Muutoin malli koskee kaikkia hakijoita esimerkiksi lisäpäivillä olevia työttömyyspäivärahan saajia.

Mallin käsittely on vasta aloitettu eduskunnassa, joten lain lopullista sisältöä ei tällä hetkellä tiedetä.

Hallituksen esitys aktiivimallista: http://stm.fi/ajankohtaista/paatos