Maa- ja metsätaloustulojen sovittelu

Maataloudesta saatu tulo jaetaan pääoma- ja ansiotuloon. Pääomatuloja ei huomioida sovittelussa, mutta maatalouden ansiotulot voivat vaikuttaa ansiopäivärahan suuruuteen. Jos sinulla on maataloutta, toimita henkilökohtaisen verotuksen verotuspäätös kassalle hakemuksen yhteydessä. Esimerkiksi pellonvuokratulot voidaan huomioida sovittelussa.

Metsätalouden tulot ovat myyntiverotuksen piirissä. Puun myynnistä saamasi tulot ovat pääomatuloa, joten niitä ei huomioida sovittelussa. Metsätalouden osalta hankintatyön verollinen osuus on kuitenkin ansiotuloa ja se huomioidaan sovittelussa. Hankintatyö tarkoittaa puun myynnin yhteydessä tehtävää valmistus- tai kuljetustyötä. Jos sinulla on metsätaloutta, toimita hakemuksen yhteydessä kassalle henkilökohtaisen verotuksen verotuspäätös, josta käy ilmi mahdolliset tulot.