Jämkning vid inkomster av jord- och skogsbruk

Inkomst av jordbruk delas in i kapital- och förvärvsinkomst. Kapitalinkomster beaktas inte vid jämkning, men förvärvsinkomster av jordbruk kan påverka den inkomstrelaterade dagpenningens belopp. Om du har ett jordbruk ska du lämna in beskattningsbeslutet för den personliga beskattningen till kassan i samband med ansökan. Exempelvis kan inkomst av åkerarrende beaktas vid jämkning.

Inkomster av skogsbruk omfattas av försäljningsbeskattningen. Inkomster av virkesförsäljning är kapitalinkomst och beaktas inte vid jämkning. Vid skogsbruk utgör dock den skattepliktiga delen av leveransarbete skattepliktig inkomst som ska beaktas vid jämkning. Leveransarbete avser den virkestillverkning och -transport som görs i samband med virkesförsäljning. Om du har ett skogsbruk ska du lämna in beskattningsbeslutet för den personliga beskattningen till kassan. Av det framgår eventuella inkomster av skogsbruk.