I Kassan toimiala

1 § Kassan nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus

Kassan nimi on Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Jäljempänä näissä säännöissä sitä kutsutaan kassaksi.

Kassan toiminta-alueena on koko maa.

Kassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansiopäivärahan sekä muiden kassan toimialaan kuuluvien etuuksien järjestäminen jäsenilleen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Kassan pöytäkirjakieli on suomi.