I Kassans verksamhetsområde

1 § Kassans namn, hemort, verksamhetsområde och syfte

Kassans namn är Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO. Dess hemort är Helsingfors stad.I dessa stadgar kallas den hädanefter kassan.

Kassans verksamhetsområde omfattar hela landet.

Kassan är en på grundval av ömsesidig ansvarighet verksam sammanslutning, vars syfte är att anordna inkomstrelaterad dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och övriga förmåner som hör till kassans verksamhetsområde i enlighet med gällande lagstiftning.

Kassans protokollspråk är finska.