Rabatt/befrielse från fackförbundets medlemsavgift

En del fackförbund ger rabatt eller tar inte alls ut medlemsavgift för den tid en medlem är arbetslös. Om du är arbetslös och medlem i KOKO-kassan via ett fackförbund kontrollerar du via ditt förbund om du kan få rabatt eller befrielse från förbundets medlemsavgift. Kontakta ditt förbund. Arbetslöshetskassorna får inte lämna ut uppgifter om medlemmarnas arbetslöshet, så ditt förbund får inte information om att du är arbetslös från KOKO-kassan.