Arbetsinkomsternas skyddsdel om 300 euro slopas och i fortsättningen betalas jämkad dagpenning även till personer som får små förvärvsinkomster

Till mottagare av arbetslöshetsdagpenning som också har förvärvsinkomster (t.ex. lön för deltidsarbete, inkomster från företagsverksamhet, mötesarvoden) betalas jämkad dagpenning. Detta innebär att förvärvsinkomsterna inverkar på dagpenningens belopp genom att 50 procent av dessa inkomster dras av från dagpenningen.

Skyddsdelen på 300 € finns inte längre fr.o.m. 1.4.2024

Hittills har använts en så kallad skyddsdel om 300 euro, men denna skyddsdel slopas från och med den 1 april 2024 till följd av att lagen ändrats. Skyddsdelen på 300 euro har inneburit att den som fått arbetslöshetsdagpenning har kunnat tjäna 300 euro i månaden utan att lönen eller företagsinkomsten har påverkat dagpenningen, och personen har därför fått full dagpenning. Det har också inneburit att om personens inkomster varit större än 300 euro, har endast den del av inkomsterna som överskjutit 300 euro beaktats i den jämkade dagpenningen.

Någon skyddsdel gäller inte längre för jämkningsperioder som börjar den 1 april eller senare. Om du redan får jämkad dagpenning och jämkningsperioden delvis infaller i mars och delvis i april, betalas jämkad dagpenning med beaktande av skyddsdelen också för april (t.ex. om jämkningsperioden är 15.3–14.4.2024).

Du kan bli överförd till jämkad dagpenning

Om du endast har haft små förvärvsinkomster, såsom företagsinkomster eller mötesarvoden som framgår av skattebeslutet, är det möjligt att du hittills fått full dagpenning med anledning av skyddsdelen om 300 euro. Eftersom skyddsdelen i fortsättningen inte längre finns, får du jämkad dagpenning.

Viktigt att hålla i minnet när du får jämkad dagpenning:

  • Vid jämkningen beaktas inkomster som räknas som förvärvsinkomster i beskattningen.
  • Anteckna de arbetstimmar som du gjort i din anställning på ansökan om dagpenning på de dagar då du gjort arbetet.
  • Arbetstimmar behöver inte anmälas för företagsverksamhet (inklusive faktureringstjänst).
  • Inkomsterna beaktas i allmänhet på basis av betalningsperioden. Ett undantag är till exempel en situation där du har förkortad arbetsvecka på grund av permittering och samtidigt har andra inkomster som kommer från deltidsarbete eller företagsverksamhet och som ska jämkas.
  • Kassan avgör om din inkomst är inkomst som ska jämkas och på vilken period jämkningen inriktas.

Läs mer om inkomst som jämkas:

Jämkning av mötesarvoden
Jämkning av inkomst från företagsverksamhet och eget arbete
Jämkning av inkomst från jord- och skogsbruk

Läs mer: Jämkad dagpenning