Työtulojen 300 euron suojaosa poistuu ja jatkossa pieniäkin ansiotuloja saavalle maksetaan soviteltua päivärahaa

Työttömyyspäivärahan saajalle, joka saa myös ansiotuloja (esim. osa-aikatyön palkka, yritystoiminnan tulo, kokouspalkkiot), päiväraha maksetaan soviteltuna. Tämä tarkoittaa, että ansiotulot vaikuttavat päivärahan suuruuteen siten, että päivärahasta vähennetään 50 % näistä tuloista.

300 euron suojaosaa ei enää ole 1.4.24

Tähän asti käytössä on ollut niin kutsuttu 300 euron suojaosa, joka poistuu lakimuutoksen vuoksi 1.4.24 alkaen. 300 euron suoja-osa on tarkoittanut, että työttömyyspäivärahan saaja on voinut ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että palkka tai yritystulo on vaikuttanut päivärahaan ja näin ollen henkilölle on maksettu täyttä päivärahaa. Se on tarkoittanut myös sitä, että jos tulot ovat olleet yli 300 euroa, vain sen ylittävä osuus on huomioitu sovitellussa päivärahassa.

Suojaosaa ei enää ole, kun päivärahan saajan sovittelujakso alkaa 1.4. tai sen jälkeen. Jos on jo valmiiksi sovitellun päivärahan saaja ja sovittelujakso ajoittuu osin maaliskuun ja osin huhtikuun puolelle, maksetaan soviteltua päivärahaa suojaosa huomioiden myös huhtikuulta (esim. jos sovittelujakso on 15.3. – 14.4.24).

Saatat siirtyä sovitellun päivärahan piiriin

Jos sinulla on ollut vain vähäisiä ansiotuloja, esimerkiksi verotuspäätöksessä ilmeneviä yritystoiminnan tuloja tai kokouspalkkioita, olet saattanut saada tähän asti täyttä päivärahaa 300 euron suojaosan vuoksi. Kun suojaosaa ei enää jatkossa ole, sinulle maksetaan soviteltua päivärahaa.

Hyvä tietää, kun olet sovitellun päivärahan piirissä:

  • Sovittelussa otetaan huomioon verotuksessa ansiotuloksi luettavat tulot
  • Merkitse työsuhteesi työtunnit päivärahahakemuksen niille päiville, jolloin työ on tehty
  • Yritystoiminnasta (mukaan lukien laskutuspalvelu) ei tarvitse ilmoittaa työtunteja
  • Tulot huomioidaan tavallisesti maksuajan perusteella. Poikkeuksena esimerkiksi tilanne, jossa olet lomautettuna lyhennetylle työviikolle ja sinulla on samaan aikaan muuta soviteltavaa tuloa osa-aikatyöstä tai yritystoiminnasta.
  • Kassa ratkaisee, onko tulosi soviteltavaa tuloa ja mille ajanjaksolle sovittelu kohdistuu

Lue lisätietoa soviteltavista tuloista:

Kokouspalkkioiden sovittelu
Yritystoiminnan ja oman työn tulojen sovittelu
Maa- ja metsätaloustulojen sovittelu

Lue lisää: Soviteltu päiväraha