På grund av ett störning hos OP-banken finns det fördröjningar i utbetalningen av dagpenningar

En del av de dagpenningar som KOKO betalade ut den 25 april har inte överförts till kundernas konton på grund av ett störning i OP-bankens betalningstrafik.

En del av betalningarna kanske inte anländer förrän måndagen den 29 april. Alla KOKOs betalningsanmälningar är inte aktuella på grund av OP:s störning.

Meddelande från OP:
En del av betalningarna som OP:s kunder gjorde den 25 april har inte förmedlats till andra banker på grund av en störning. Betalningarna har debiterats från kundernas konton och kommer att överföras till mottagarens bank den 26 april.