7.3.2024

Regeringen har föreslagit för riksdagen att alterneringsledigheten slopas

Enligt regeringens proposition ska slopandet av alterneringsledigheten träda i kraft på så sätt att en alterneringsledighet fortfarande kan börja 31.7.2024.

26.2.2024

Funderar du på om du får ersättning under strejken?

KOKOs kundtjänst sköter för närvarande ärenden som gäller strejken. Här är svaren på de vanligaste frågorna om strejken:

13.2.2024

Utbetalningen av barnförhöjningar upphör i början av april

I och med en lagändring betalas barnförhöjningar inte längre för arbetslöshets- eller permitteringsdagar från och med 1.4.2024.

13.2.2024

Sysselsättningsläget för medlemmar i KOKO-kassan försvagades 2023

Sysselsättningsläget för medlemmar i KOKO-kassan försvagades under 2023 Under året mottog kassan totalt 102 503 ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning, vilket är 12 procent mer än 2022, då 91 589 ansökningar inkom. Totalt inkom 14 336 första ansökningar (2022: 8 278).

9.2.2024

Överbelastad situation vid handläggningen av ansökningar om dagpenning

På grund av det stora antalet ansökningar, finns det för närvarande en kö för behandlingen av ansökningar på arbetslöshetsdagpenning, och det kan ta längre tid än vanligt att få dagpenningen.

Om du ännu inte har fått dina dagpenningar,

25.1.2024

Självrisktiden är nu sju dagar, semesterersättningen periodiseras

I början av året trädde två ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa i kraft. I och med ändringarna börjar rätten till inkomstrelaterad dagpenning senare än tidigare. Om du just har blivit eller håller på att bli arbetslös eller permitterad är det bra att känna till förändringarna.

28.12.2023

Aktuellt om skattekort

Arbetslöshetskassorna får nya skattningskorten som träden i kraft i februari direkt från skattemyndigheten. Vi rekommenderat ändå att du skickar till kassan ett förändringsskattekort för förmån. Vid utbetalning av dagpenning för januari används föregående års skattesats om du inte skickar ett separat skattekort för januari.

28.12.2023

Avbrott i eKommunikation 21.12.2023–1.1.2024 på grund av fusionen av ETTK-kassan och KOKO

KOKO:s eKommunikation är ur bruk 21.12.2023–1.1.2024, så det är inte möjligt att ansöka om dagpenning från KOKO under den tiden. Avbrottet i eKommunikation beror på systemarbete i samband med fusionen av kassorna.

27.12.2023

KOKO-kassans tjänster i ett nötskal

På väg mot arbetslöshet eller permittering? Vår uppgift på KOKO är att hjälpa. Om du har frågor, kan våra experter på utkomstskydd nås med ett telefonsamtal eller chatt. Det är lätt att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning i vår tjänst eKommunikation.

27.12.2023

Riksdagen har godkänt ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa

Med lagändringen förlängs självrisktiden inom utkomstskyddet för arbetslösa, semesterersättningen periodiseras, barnförhöjningar och det skyddade beloppet för förvärvsinkomster slopas, arbetsvillkoret förlängs och grunderna för intjänande av arbetsvillkoret ändras.

1.12.2023

Kommande ändringar i lagstiftningen

Betydande förändringar kommer inom arbetslöshetsförsäkringen. Läs en sammanfattning av vad som är känt för närvarande.

1.12.2023

Största delen av medlemmarna ger KOKO högsta betyg för sina tjänster

Resultaten av den färska kundnöjdhetsundersökningen visar att medlemmarna uppskattar KOKO:s tjänster högt. Helhetsbetyget, som kunderna gav KOKO:s tjänster på skalan 1–6, var 5,43. Som vitsord ger 57,6 procent av respondenterna fulla 6 poäng till KOKO.