Systemet för alterneringsledighet håller på att läggas ned

Regeringen har föreslagit för riksdagen att alterneringsledigheten läggs ned från och med 1.8.2024. Om du ännu vill använda dig av möjligheten att ta alterneringsledigt ska du handla snabbt.

Alterneringsledigheten ska inledas och avtal om alterneringsledighet lämnas in senast 31.7.2024

Alterneringsledigheten ska börja senast 31.7.2024. Dessutom ska avtalet om alterneringsledighet lämnas till arbets- och näringsbyrån före utgången av juli månad. Den som tar alterneringsledighet kommer överens med arbetsgivaren om huruvida hen lämnar avtalet till TE-byrån själv eller om arbetsgivaren gör det. Arbetsavtalet för vikarien under alterneringsledigheten ska också träda i kraft senast 31.7.2024.

Villkoren för alterneringsledighet

Du kan ta alterneringsledighet när:

  • du har ingått ett avtal med din arbetsgivare om att ta alterneringsledighet
  • du har en arbetshistorik på minst 20 år
  • du har arbetat för din arbetsgivare utan avbrott i minst 13 månader innan du tar ledigt
  • du har varit medlem i en arbetslöshetskassa i minst 26 veckor före ledighetens början
  • du har mer än tre år kvar till pensionen
  • du har haft ett anställningsförhållande. Om arbetet har varit på deltid ska arbetstiden vara minst 75 procent av maximiarbetstiden för en heltidsanställd.

Vad är alterneringsledighet?

Alterneringsledighet är ett arrangemang där en arbetstagare tar ledigt i högst ett halvår och får alterneringsersättning från arbetslöshetskassan. Arbetsgivaren anställer en arbetslös arbetssökande för alterneringsledighetens tid.

Alterneringsledighet används ofta för utbildning, hobbyer eller resor. Alterneringsledighetens längd kan vara 100–180 dygn. Alterneringsersättningen uppgår till 70 procent av arbetslöshetsdagpenningen som personen skulle ha rätt till som arbetslös.

Mer information om alterneringsledighet: Vad är alterneringsledighet och alterneringsersättning?

Beräkna din uppskattade alterneringsersättning med dagpenningsräknaren: Dagpenningsräknaren