Vuorotteluvapaa­järjestelmä ollaan lakkauttamassa 

Maan hallitus on esittänyt eduskunnalle vuorotteluvapaan lakkauttamista 1.8.2024 alkaen. Jos haluat vielä hyödyntää vuorotteluvapaan mahdollisuutta, toimi nopeasti.

Vuorotteluvapaa on aloitettava ja sopimus vuorotteluvapaasta toimitettava viimeistään 31.7.2024

Vuorotteluvapaa on aloitettava viimeistään 31.7.2024. Lisäksi sopimus vuorotteluvapaasta tulee toimittaa työ- ja elinkeinotoimistolle viimeistään heinäkuun loppuun mennessä. Vuorotteluvapaalle jäävä sopii työnantajansa kanssa, toimittaako sopimuksen TE-toimistoon itse vai toimittaako sen työnantaja. Vuorotteluvapaan sijaisen työsopimuksen alkamispäivä tulisi myös olla viimeistään 31.7.2024.

Vuorotteluvapaan ehdot

Voit jäädä vuorotteluvapaalle, kun

  • olet tehnyt työnantajasi kanssa sopimuksen vuorotteluvapaalle jäämisestä
  • työhistoriasi on pituudeltaan vähintään 20 vuotta
  • olet työskennellyt työnantajasi palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta ennen vapaalle jäämistä
  • olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa ennen vapaan alkamista
  • eläkeikääsi on vielä yli kolme vuotta aikaa
  • olet ollut työsuhteessa. Jos työ on ollut osa-aikaista, työajan on oltava vähintään 75 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

Mikä vuorotteluvapaa?

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä jää vapaalle korkeintaan puoleksi vuodeksi ja saa työttömyyskassasta vuorottelukorvausta. Työnantaja palkkaa vuorotteluvapaan ajalle työttömän työnhakijan.

Vuorotteluvapaata käytetään usein esimerkiksi uudelleenkouluttautumiseen, harrastamiseen tai matkustamiseen. Vuorotteluvapaata voi pitää 100–180 vuorokautta. Vuorottelukorvauksen suuruus on 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, johon olisi oikeus työttömänä.

Lisätietoja vuorotteluvapaasta: Mitä vuorotteluvapaa ja vuorottelukorvaus ovat?

Katso arvio vuorottelukorvauksesi suuruudesta päivärahalaskurilla: Päivärahalaskuri