26.8.2021

KOKO:s webbplats har förnyats

Under sommaren 2021 har KOKO:s webbplats förnyats för att betjäna användarna bättre. På webbplatsen har vi bland annat korrigerat brister i tillgänglighet och förtydligat och öppnat webbplatsens struktur för att göra den mer funktionell för användarna.

2.6.2021

Vi träffar dig gärna även på ett distansmöte

KOKO har tagit i bruk virtuella kundservicemöten som genomförs via fjärrförbindelsen Teams. Vänligen läs även instruktioner för att delta i ett möte via fjärrförbindelse.

4.2.2021

Kundundersökning 2020: Enligt medlemmarna lyckades KOKO bättre än någonsin – tack till våra medlemmar!

I slutet av 2020 undersökte KOKO medlemmarnas erfarenheter av sina tjänster med en kundnöjdhetsundersökning genomförd av kundundersökningsföretaget Onway Oy. Sammanlagt 1 025 medlemmar i KOKO-kassan, som hade haft ärende till kassan under det senaste halvåret, besvarade enkäten.

22.12.2020
KOKOn joulukortti: Hyvää joulua jäsenille ja yhteistyökumppaneille!

God jul och gott nytt år 2021!

Vi önskar alla våra medlemmar och samarbetspartner en god jul och ett gott nytt år 2021!

Här ser du våra öppettider vid jul och nyår.

1.7.2020

De temporära ändringarna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa förlängs till slutet av året

Regeringen har fastställt lagändringen om att en del av de temporära ändringarna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa förlängs till slutet av året.

27.5.2020

När ska nästa ansökan göras? Börja använda ansökningspåminnelsen!

Du kan beställa en behändig påminnelse till din e-post om att skicka in följande fortsättningsansökan. Du får en påminnelse när det har förflutit en kalendermånad eller 4 på varandra följande kalenderveckor (mån–sön) sedan din senaste ansökan.

18.3.2020

Är ditt medlemskap giltigt?

Du kan enkelt kontrollera din information i eKommunikation.

2.4.2019

Skattekort beställt I MinSkatt övergår till kassan automatiskt

När du beställer ett ändringsskattekort för förmån i MinSkatt, övergår skattekortet automatiskt till kassan inom två vardagar och du behöver inte skicka det skilt. Välj KOKO-kassan (Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO) som betalaren av förmånen.

16.1.2019

Tulorekisteri tulee työttömyyskassojen käytettäväksi vuonna 2020

Työttömyyskassat pääsevät hyödyntämään tulorekisteriä vasta vuodesta 2020 alkaen. Vuonna 2019 työttömyysetuutta hakevien on edelleen toimitettava palkkatodistus työttömyyttä edeltävistä ansioista.

Tulorekisteri tulee käyttöön vaiheittain. Vuonna 2019 tulorekisterin tietoja pääsevät käyttämään Verohallinto, Kela, TVR, työeläkelaitokset ja ETK. Työttömyyskassat puolestaan pääsevät hyödyntämään tietoja vuotta myöhemmin.

10.1.2019

Virhetilanne osalla TEKin jäsenistä päivärahan hakemisessa

Ota yhteyttä kassaan, jos olet TEKin jäsen, etkä pysty tällä hetkellä lähettämään päivärahahakemusta. Korjaamme ongelmaa parhaillaan, pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa vaivaa!

22.10.2018

Medlemsavgiften för år 2019 är 75 euro

IAET-kassas medlemsavgift är 75€ i 2019. Avgiften är 12€ lägre än i fjol.

6.7.2018

Vill du veta om du uppfyllt kravet på aktivitet?

Då till dig utbetalats dagpenning för en period på 65 dagar, kontrollerar KOKO-kassan, om du uppfyllt det krav på aktivitet som avses i aktiveringsmodellen.