26.4.2024
På grund av ett störning hos OP-banken finns det fördröjningar i utbetalningen av dagpenningar

På grund av ett störning hos OP-banken finns det fördröjningar i utbetalningen av dagpenningar

En del av de dagpenningar som KOKO betalade ut den 25 april har inte överförts till kundernas konton på grund av ett störning i OP-bankens betalningstrafik.

18.3.2024

Barnförhöjningarna och arbetsinkomsternas skyddsdel slopas 1.4.2024

I början av april träder två lagändringar i kraft som påverkar storleken på dagpenningen. Den ena ändringen påverkar mottagare av dagpenning som har barn, och den andra påverkar de som får dagpenning samtidigt som de också har förvärvsinkomster.

28.12.2023

Aktuellt om skattekort

Arbetslöshetskassorna får nya skattningskorten som träden i kraft i februari direkt från skattemyndigheten. Vi rekommenderat ändå att du skickar till kassan ett förändringsskattekort för förmån. Vid utbetalning av dagpenning för januari används föregående års skattesats om du inte skickar ett separat skattekort för januari.

28.12.2023

Avbrott i eKommunikation 21.12.2023–1.1.2024 på grund av fusionen av ETTK-kassan och KOKO

KOKO:s eKommunikation är ur bruk 21.12.2023–1.1.2024, så det är inte möjligt att ansöka om dagpenning från KOKO under den tiden. Avbrottet i eKommunikation beror på systemarbete i samband med fusionen av kassorna.

1.12.2023

Kommande ändringar i lagstiftningen

Betydande förändringar kommer inom arbetslöshetsförsäkringen. Läs en sammanfattning av vad som är känt för närvarande.

1.12.2023

Största delen av medlemmarna ger KOKO högsta betyg för sina tjänster

Resultaten av den färska kundnöjdhetsundersökningen visar att medlemmarna uppskattar KOKO:s tjänster högt. Helhetsbetyget, som kunderna gav KOKO:s tjänster på skalan 1–6, var 5,43. Som vitsord ger 57,6 procent av respondenterna fulla 6 poäng till KOKO.

8.11.2023

Medlemsavgiften för KOKO är 63 € år 2024

KOKO-kassans medlemsavgift för 2024 är 63 euro, det vill säga att medlemsavgiften förblir densamma som för 2023.

22.6.2023

Solig midsommar och trevlig sommar!

Vi önskar alla våra medlemmar och samarbetspartners en god sommar! Kontrollera vid behov sommaröppettiderna för vår kundtjänst på kontaktuppgifter.

14.4.2023

KOKO får toppenbetyg för sina tjänster av medlemmarna

Nästan 80 procent av medlemmarna skulle rekommendera KOKO och nästan 60 procent ger KOKO högsta betyg för tjänsterna. Resultaten av kundnöjdhetsundersökningen som genomfördes i slutet av 2022 är igen de bästa i KOKO:s historia.

14.4.2023
Kungörelse

Kungörelse

Arbetslöshetskassan för tjänstemän i specialbransher och Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO har i sina kassamöten 11.2.2023 och 13.2.2023 godkänt avtalet om en fusion av Arbetslöshetskassan för tjänstemän i specialbransher med Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO fr.o.m. 1.1.2024.

2.3.2023

ETTK-kassan går samman med KOKO från början av år 2024

Arbetslöshetskassan för tjänstemän inom specialbranscher (ETTK) fusioneras med KOKO 1.1.2024. Efter fusionen har KOKO cirka 270 000 medlemmar. Genom fusionen stärker KOKO sin ställning som Finlands näst största arbetslöshetskassa.

20.12.2022

God jul och gott nytt år!

Vi önskar alla våra medlemmar och samarbetspartner en god jul och ett gott nytt år 2023!

Här ser du våra öppettider vid jul och nyår.