Utbetalningen av barnförhöjningar upphör i början av april

I och med en lagändring betalas barnförhöjningar inte längre för arbetslöshets- eller permitteringsdagar från och med 1.4.2024. Fram till slutet av mars är barnförhöjningen 130–240 euro per månad beroende på antalet barn.

Barnförhöjning/dag 2023 Barnförhöjning/dag 1.1–31.3. 2024 Barnförhöjning fr.o.m. 1.4.2024
1 barn 7,01 € 5,84 € betalas inte
2 barn 10,29 € 8,57 € betalas inte
3 barn eller fler 13,26 € 11,05 € betalas inte

Före slopandet av barnförhöjningarna hann barnförhöjningarna minska i början av 2024.

På barnförhöjningen inom utkomstskyddet för arbetslösa gjordes 2023 en extra och indexbaserad höjning på 20 procent, som gällde till utgången av 2023. Detta ledde till att nivån på barnförhöjningen sjönk 1.1.2024.

För den som får dagpenning har sänkningen av nivån medfört en minskning av barnförhöjningen med 25–48 euro per månad beroende på antalet barn. I början av året gjordes inte heller någon sedvanlig indexhöjning av barnförhöjningen.

Läs mer om ändringarna i utkomstskyddet för arbetslösa 2024 på sammanfattningssidan Förändringar i arbetslöshetsskydd 2024