Lapsikorotusten maksu päättyy huhtikuun alusta

Lakimuutoksen vuoksi lapsikorotuksia ei makseta enää työttömyys- tai lomautuspäiviltä 1.4.2024 lukien. Lapsikorotuksen määrä on maaliskuun loppuun asti 130–240 euroa kuukaudessa lasten määrästä riippuen.

Lapsikorotus / päivä vuonna 2023 Lapsikorotus / päivä 1.1. – 31.3. 2024 Lapsikorotus 1.4.2024
alkaen
1 lapsi 7,01 € 5,84 € ei makseta
2 lasta 10,29 € 8,57 € ei makseta
3 lasta tai enemmän 13,26 € 11,05 € ei makseta

Ennen lapsikorotusten poistoa lapsikorotukset ehtivät pienentyä vuoden 2024 alussa.

Työttömyysturvan lapsikorotukseen tehtiin vuonna 2023 ylimääräinen ja indeksiin perustumaton 20 %:n korotus, joka oli voimassa vuoden 2023 loppuun asti. Tästä seurasi, että lapsikorotuksen taso laski 1.1.2024.

Tason lasku on tarkoittanut päivärahan saajalle 25–48 euron pudotusta lapsikorotukseen kuukaudessa lasten määrästä riippuen. Vuoden alussa ei myöskään tehty tavanomaista indeksikorotusta lapsikorotukseen.

Lue lisää työttömyysturvan vuoden 2024 muutoksista koostesivulta Työttömyysturvan muutokset 2024