Regeringen har föreslagit för riksdagen att alterneringsledigheten slopas

Avsikten är att systemet med alterneringsledighet slopas 1.8.2024. Enligt regeringens proposition ska slopandet av alterneringsledigheten träda i kraft på så sätt att en alterneringsledighet fortfarande kan börja 31.7.2024.

Enligt förslaget kan en alterneringsledighet som börjar i juli pågå i högst 180 kalenderdagar. De sista alterneringsledigheterna skulle alltså upphöra i slutet av januari 2025.

För att en alterneringsledighet ska anses ha börjat senast 31.7.2024 ska alterneringsavtalet lämnas in till arbets- och näringsbyrån senast 31.7.2024.

Arbetsavtalet för vikarien under alterneringsledigheten ska också träda i kraft senast 31.7.2024.

Ytterligare information

Se även: Uppdaterad informationssida om de ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa som regeringen föreslagit och som man kommit överens om i regeringsprogrammet: Ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa 2024

Informationsbladets texter: Arbetslöshetskassornas Samorganisation TYJ