Enligt regeringen proposition skulle alterneringsledigheten kunna inledas ännu i juli

Ett lagförslag om upphävande av systemet med alterneringsledighet förbereds på social- och hälsovårdsministeriet. Enligt regeringens förslag om upphävande skulle detta träda i kraft så att alterneringsledigheten skulle kunna inledas ännu 31.7.2024.
Alterneringsledigheten som inletts i juli skulle kunna fortsätta hela maximitiden på 180 kalenderdagar.

För att alterneringsledigheten ska anses ha inletts senast 31.7.2024, ska avtal om alterneringsledighet lämnas till arbets- och näringsbyrån, och startdatumet för anställningsavtalet för den alterneringsledigas ersättare ska vara senast 31.7.2024.

Regeringspropositionen om upphävande av lag om alterneringsledighet skulle läggas fram inför riksdagen i februari.

Kom ihåg att informationen om lagändringens ikraftträdande är preliminär och kan innebära ändringar före och under riksdagsbehandlingen.

Ytterligare information

Se även: Uppdaterad informationssida om de ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa som regeringen föreslagit och som man kommit överens om i regeringsprogrammet: Ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa 2024

Informationsbladets texter: Arbetslöshetskassornas Samorganisation TYJ