Funderar du på om du får ersättning under strejken?

KOKOs kundtjänst sköter för närvarande ärenden som gäller strejken. Här är svaren på de vanligaste frågorna om strejken:

Har jag rätt till dagpenning under strejken?

Om du är förhindrad att arbeta på grund av en strejk, beror din rätt till dagpenning under strejken på om strejken har ett beroendeförhållande till dina anställnings- eller arbetsvillkor, dvs. om syftet med strejken är att åstadkomma förändringar som också påverkar dig.

Om strejken inte stävar till att förändra är dina anställnings- eller arbetsvillkor, kan du ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning för den tid av strejken som du inte får lön för. Innan du kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning måste du anmäla dig till arbets- och näringsbyrån. Du behöver också ett intyg från din arbetsgivare över den tid för vilken du får lön under strejken.

Betalar KOKO strejkbidrag?

Arbetslöshetskassorna betalar inte strejkbidrag. Förbund betalar strejkbidrag till sina medlemmar som har deltagit i strejken, betalat sina medlemsavgifter och som arbetar på arbetsplatser som berörs av strejken. Kontakta ditt förbund om du har frågor om strejkbidrag.