Jämkning av upphovsrättsersättningar slopas

1.1.2023 trädde en förordning i kraft som innebär att upphovsrättsersättningar (inkl. ersättning för närstående rättigheter) inte längre påverkar arbetslöshetsförmånens belopp.

Ändringen gäller alla ersättningar som betalas på grundval av upphovsrätt eller närstående rättigheter inom upphovsrätten. Om till exempel ersättning som betalats som royalty eller ersättning för nyttjande har betalats på grundval av upphovsrätt beaktas den inte som förvärvsinkomst när arbetslöshetsförmånen jämkas. Ersättningar som baserar sig på andra immateriella rättigheter beaktas även i fortsättningen i arbetslöshetsförmånens belopp.