Tekijänoikeuskorvausten sovittelusta luovutaan

1.1.2023 tuli voimaan asetus, jonka myötä tekijänoikeuskorvaukset (ml. lähioikeuskorvaus) eivät enää vaikuta työttömyysetuuden määrään.

Muutos koskee kaikkia tekijänoikeuden tai tekijänoikeuden lähioikeuden perusteella maksettavia korvauksia. Jos esimerkiksi rojaltin tai käyttökorvauksen nimisenä maksettu korvaus on maksettu tekijänoikeuden perusteella, sitä ei huomioida ansiotulona työttömyysetuuden sovittelussa. Muihin immateriaalioikeuksiin perustuvat korvaukset huomioidaan työttömyysetuuden määrässä jatkossakin.