13.12.2022

Ansök om omställningsskydd om du har fyllt 55 år och blivit uppsagd 1.1.2023 eller senare

Den nya omställningsskyddshelheten för uppsagda arbetstagare som fyllt 55 år införs genast i början av 2023. Omställningsskyddet omfattar en omställningspenning, rätt till utbildning och längre sysselsättningsledighet än vanligt.

3.11.2022
nainen tekee muistiinpanoja sohvalla

Tilläggsdagar för utkomstskydd för arbetslösa avskaffas – ersätts av en modell med omställningsskydd för personer som fyllt 55 år

Utbetalningen av tilläggsdagar i utkomstskyddet för arbetslösa upphör gradvis och ersätts av en ny omställningshelhet för personer som fyllt 55 år. Lagändringarna träder i kraft i början av år 2023.

30.8.2022

Visste du detta om att fylla i ansökan om dagpenning?

I ansökan om dagpenning finns nuförtiden löne- och anställningsuppgifter färdiga, vilka har kommit direkt från inkomstregistret. Tack vare förifyllda uppgifter går det ännu snabbare att fylla i ansökan och ofta behövs färre bilagor till ansökan.

11.8.2022

Lägre arbetslöshet bland KOKO-medlemmarna

I juli sjönk arbetslöshetsgraden för KOKO:s medlemmar till 2,6 procent. Antalet medlemmar i KOKO har ökat stadigt och gränsen på 240 000 medlemmar överskreds i juni.

1.8.2022

Byt till elektroniskt dagpenningsbeslut – du får information om utbetalningen snabbare!

Byt dagpenningsbesluten som du fått per post till elektroniska besluten. Logga in på eKommunikation, gå till Inställningar och välj att beslutet ska lämnas in till eKommunikation.

20.5.2022
Mikko Wikstedtin kuva

Mikko Wikstedt är ny styrelseordförande i KOKO från och med 16.5.2022

Mikko Wikstedt valdes till ny styrelseordförande i KOKO-kassan för högt utbildade från och med den 16 maj 2022. Wikstedt är utbildad ingenjör och verkar som generalsekreterare för Helsingin Insinöörit HI ry.

3.5.2022
Strejker och inkomstrelaterad dagpenning

Strejker och inkomstrelaterad dagpenning

Om ditt arbete förhindras på grund av strejk, är din rätt till inkomstrelaterad dagpenning under strejken beroende av om strejken kan påverka dina arbetsvillkor eller arbetsförhållanden. Om du själv strejkar (gäller även stödstrejk) saknar du rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

3.5.2022

TE-byråernas nya kundservicemodell träder i kraft i maj – ändringar också i jobbsökningsskyldigheten och karenserna

Från och med 2.5.2022 införs en ny kundservicemodell i TE-byråerna och de kommuner som ingår i det kommunala sysselsättningsförsöket. Enligt den nya modellen ska arbetssökande i regel söka minst fyra jobb under en granskningsperiod på en månad.

1.4.2022
Opiskelijanaine istuu läppärin kanssa ikkunan edessä

Studerande, kom i håg medlemskap i arbetslöshetskassan när sommarjobbet börjar

Som studerande kan du gå med i kassan när du har en anställning med lön. När du hör till kassan, ackumuleras inkomstrelaterat utkomstskydd redan under studietiden.

24.3.2022

37 procent av dem som får inkomstrelaterad dagpenning från KOKO är över 60 år

Tyngdpunkten för förmånstagarnas åldersfördelning har i KOKO-kassan legat på över 50 år gamla medlemmar. I februari var så mycket som 37,1 procent av mottagarna av inkomstrelaterad dagpenning 60–67 år. När personer över 50 år läggs till är åldersgruppens andel av stödmottagarna 58,2 procent.

22.3.2022

KOKO följer noggrant utvecklingen av sysselsättningssituationen

Rysslands militära aktion i Ukraina har också en omfattande inverkan på näringslivet. Effekterna på sysselsättningssituationen för KOKO-kassans medlemmar är ännu inte säkert kända, men KOKO följer noga med utvecklingen av situationen. Sysselsättningssituationen för KOKO:s medlemmar är för närvarande god.

2.2.2022
Mottagare av inkomstrelaterad dagpenning i KOKO-kassan 2014–2021

Sysselsättningssituationen för medlemmar i KOKO-kassan förbättrades år 2021

KOKO-medlemmarnas sysselsättningssituation förbättrades snabbt under år 2021 och återgick nästan till situationen före corona.