Strejker och inkomstrelaterad dagpenning

Om ditt arbete förhindras på grund av strejk, är din rätt till inkomstrelaterad dagpenning under strejken beroende av om strejken kan påverka dina arbetsvillkor eller arbetsförhållanden, dvs. om strejken är avsedd att åstadkomma förändringar som också påverkar dig.

Om strejken inte påverkar dina arbetsvillkor eller arbetsförhållanden, kan du få inkomstrelaterad dagpenning under strejken efter det att arbetsgivarens lönebetalningsskyldighet har upphört. Mer information om skyldigheten att betala lön får du från ditt eget fackförbund. Kom ihåg att anmäla dig som arbetslös arbetssökande vid TE-byrån innan du ansöker om dagpenning.

Om du själv strejkar (gäller även stödstrejk) saknar du rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Om ditt arbete har förhindrats på grund av strejk bland andra arbetstagare, men strejken också kan påverka dina arbetsvillkor eller arbetsförhållanden, betalas inte heller inkomstrelaterad dagpenning. Du kan få information om ett eventuellt strejkbidrag från ditt eget fackförbund.