Mikko Wikstedt är ny styrelseordförande i KOKO från och med 16.5.2022

Mikko Wikstedt valdes till ny styrelseordförande i KOKO-kassan för högt utbildade från och med den 16 maj 2022. Wikstedt är utbildad ingenjör och verkar som generalsekreterare för Helsingin Insinöörit HI ry.

– Jag tar med glädje emot den ansvarsfulla uppgiften som styrelseordförande i en utmärkt kundserviceorganisation. Kunden står i centrum hos oss i KOKO. Vi är tillgängliga när vi behövs. Därmed är kundnöjdhet för mig det viktigaste måttet på framgång i vårt arbete. Mitt mål är att hålla kundnöjdheten åtminstone på den nuvarande, mycket höga nivån, vilket vi kan tacka min föregångare Veli-Pekka Nurmi för, för hans långsiktiga arbete med utveckling av kassan. Härifrån är det bra att fortsätta, konstaterar Wikstedt.

Valet av ordförande ägde rum vid kassans stadgeenliga möte den 16 maj 2022. Mandatperioden i styrelsen är tre år.

Styrelsens ordinarie medlemmar fr.o.m. den 16 maj 2022:

Wikstedt Mikko, ordförande
Mellas Jari, vice ordförande
Apell Jaana
Elo Jari
Hankamäki Teemu
Johansson Kati
Kopperi Jyrki
Laurikainen Lasse
Mats Nyman
Niemi Sari
Sandberg Kimmo
Viiala Ari
Vilhonen Esa