37 procent av dem som får inkomstrelaterad dagpenning från KOKO är över 60 år

Tyngdpunkten för förmånstagarnas åldersfördelning har i KOKO-kassan legat på över 50 år gamla medlemmar. Under 2020 förändrade coronavirussituationen tillfälligt förmånstagarnas åldersfördelning då permitteringarna som berodde på situationen utföll mer jämnt över kassans medlemmar. Nu har medlemmarnas sysselsättningssituation förbättrats och återställts nästan till läget innan coronan.

Genomsnittsåldern för KOKO:s förmånstagare har dock ändrats. I februari var så mycket som 37,1 procent av mottagarna av inkomstrelaterad dagpenning 60–67 år. När personer över 50 år läggs till är åldersgruppens andel av stödmottagarna 58,2 procent.

Före coronaviruset var det genomsnittliga antalet förmånstagare i åldern 60–67 år 31 procent. I siffran har också MMA-kassans förmånstagare beaktats.

Samtidigt som gruppen förmånstagare åldras ökar också antalet kassamedlemmar som lyfter tilläggsdagar.  I februari betalade KOKO ut inkomstrelaterad dagpenning på grundval av rätt till tilläggsdagar åt 675 medlemmar. Det är 9 procent av alla mottagare av dagpenning. Antalet medlemmar på tilläggsdagar har ökat med 93 personer under det senaste halvåret.

Antalet förmånsansökningar minskade från januari

I februari sjönk antalet första ansökningar till KOKO, efter en ökning i januari, till samma nivå som sommaren 2021. Totalt inkom 638 första ansökningar, vilket är 27 procent mindre än i januari.

Antalet förmånstagare minskade också i februari jämfört med januari. Totalt fick 7 291 medlemmar inkomstrelaterad dagpenning (januari: 7 556). Den beräknade arbetslöshetsgraden för kassans medlemmar var 3,1 procent, vilket är på samma nivå som i början av 2020. Se KOKO:s senaste statistik här (statistik endast på finska).