KOKOn ansiopäivärahan saajista 37 prosenttia yli 60-vuotiaita

Etuudensaajien ikäjakauma on KOKO-kassassa painottunut yli 50-vuotiaisiin jäseniin. Vuonna 2020 koronatilanne muutti hetkellisesti etuudensaajien ikäjakaumaa, kun tilanteesta johtuvat lomautukset kohdentuivat tasaisemmin kassan jäsenistöön. Nyt jäsenistön työllisyystilanne on parantunut ja palautunut lähelle koronaa edeltävää tilannetta.

KOKOn etuudensaajien keskimääräinen ikä on kuitenkin muuttunut aiemmasta. Helmikuussa jopa 37,1 prosenttia ansiopäivärahan saajista oli 60–67-vuotiaita. Kun mukaan lisätään yli 50-vuotiaat, on ikäryhmän osuus etuudensaajista 58,2 prosenttia.

Ennen koronaa 60–67-vuotiaita etuudensaajia oli keskimäärin 31 prosenttia. Luvussa on huomioitu myös MMA-kassan etuudensaajat.

Samalla kun etuudensaajien ryhmä ikääntyy, kasvaa myös lisäpäivillä olevien kassan jäsenten määrä. Helmikuussa KOKO maksoi 675 jäsenelle lisäpäiväoikeuteen perustuvaa ansiopäivärahaa. Tämä on 9 prosenttia kaikista päivärahan saajista. Lisäpäivillä olevien jäsenten määrä on kasvanut viimeisen puolen vuoden aikana 93 henkilöllä.

Etuushakemusten määrät laskivat tammikuusta

Helmikuussa KOKOon saapuneiden ensihakemusten määrät laskivat tammikuun nousun jälkeen vuoden 2021 kesän tasolle. Ensihakemuksia saapui 638 kappaletta, mikä on 27 prosenttia vähemmän kuin tammikuussa.

Myös etuudensaajien määrä laski helmikuussa tammikuuhun verrattuna. Ansiopäivärahaa sai 7 291 jäsentä (tammikuu: 7 556). Kassan jäsenistön laskennallinen työttömyysaste oli 3,1 prosenttia, mikä on samaa tasoa kuin alkuvuodesta 2020. Katso KOKOn uusimmat tilastot täältä.

KOKO-kassaan saapuneiden ensihakemusten määrät alkaen vuodesta 2016.