Lägre arbetslöshet bland KOKO-medlemmarna

Under sommarmånaderna minskade antalet personer som får inkomstrelaterad dagpenning inom KOKO. I juli betalade kassan inkomstrelaterad dagpenning till sammanlagt 6 278 medlemmar. Detta är en minskning med 1,9 procent jämfört med juni, när 6 400 personer fick inkomstrelaterad dagpenning. I juli 2021 var antalet förmånstagare 2 805 fler än i juli i år.

I juli sjönk arbetslöshetsgraden för KOKO:s medlemmar till 2,6 procent, vilket är samma nivå som sommaren 2019. Arbetslöshetsgraden har sjunkit stadigt under hela början av 2022, i januari låg den fortfarande på 3,2 procent. Under de senaste åren har arbetslöshetsgraden för medlemmarna i kassan varit som högst i juli 2020, då 9,3 procent av medlemmarna var förmånstagare.

I juli tog KOKO emot 697 första ansökningar, vilket är något fler än i juli 2021, när kassan mottog 627 första ansökningar. I juni kom 653 första ansökningar in. I juni kom det in sammanlagt 7 109 stycken och i juli sammanlagt 7 482 stycken olika ansökningar om dagpenning och förmåner till kassan.

Antalet medlemmar överskred 240 000

Antalet medlemmar i KOKO har ökat stadigt redan en längre tid. Coronatiden orsakade en tydlig ökning av antalet medlemsansökningar 2020, men tillväxten har fortsatt också efter det.

Under 2022 är antalet nya medlemmar drygt 3 100. Gränsen på 240 000 medlemmar överskreds i juni och i slutet av juli fanns det redan 240 729 medlemmar. Varmt välkomna, nya medlemmar!

Läs mera om statistiken för juni och juli i vår omarbetade statistiksammanställning, som du hittar här (statistik endast på finska)