Byt till elektroniskt dagpenningsbeslut – du får information om utbetalningen snabbare!

Byt dagpenningsbesluten som du fått per post till elektroniska besluten. Då får du snabbare kännedom om dagpenningen som utbetalas till dig. Logga in på eKommunikation, gå till Inställningar och välj att beslutet ska lämnas in till eKommunikation.

Vi kommer att meddela dig om det inkomna elektroniska beslutet antingen via sms eller e-post. Du får meddelandet via sms om du har beställt att betalningsmeddelanden ska lämnas in via sms. Annars kommer vi att skicka meddelandet till dig via e-post. Kontrollera på din eKommunikation i dina egna uppgifter att KOKO har din aktuella e-postadress.

Observera att om du inte har läst ditt elektroniska dagpenningbeslut i eKommunikationen inom 7 dagar skickar vi beslutet till dig per post.

Du hittar alla dina dagpenningsbeslut under Lägesinformation.