Sysselsättningssituationen för medlemmar i KOKO-kassan förbättrades år 2021

KOKO-medlemmarnas sysselsättningssituation förbättrades snabbt under år 2021 och återgick nästan till situationen före corona. Kassan tog under året emot drygt 136 000 ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning. Det är 38 000 färre ansökningar än år 2020. Totalt 10 002 första ansökningar kom in (2020: 34 684).

År 2021 var det genomsnittliga arbetslöshetstalet för KOKO:s medlemmar 4,2 procent. Som högst låg det på 6,1 procent i januari i början av vintern och som lägst 3,2 procent i december.

Andelen av de arbetslösa som permitterades år 2020 var exceptionellt hög på grund av coronasituationen. Under förra året minskade andelen helt permitterade av det totala antalet förmånstagare från 24,1 procent till 8,2 procent.

Antalet ansökningar om alterneringsersättning har varit lågt i KOKO sedan villkoren för alternering skärptes. År 2021 inkom 164 ansökningar om alterneringsersättning, vilket är något fler än år 2020 då antalet ansökningar var 117. 211 ansökningar om rörlighetsunderstöd kom in.

Se den senaste statistiken för KOKO här (statistik endast på finska).

Mottagare av inkomstrelaterad dagpenning i KOKO-kassan 2014–2021
Mottagare av inkomstrelaterad dagpenning i KOKO-kassan 2014–2021