KOKO-kassan jäsenten työllisyystilanne parani vuonna 2021

KOKOn jäsenten työllisyystilanne parani vuoden 2021 aikana nopeasti ja palautui lähelle koronaa edeltävää tilannetta. Kassaan saapui vuoden aikana hiukan yli 136 000 ansiopäivärahahakemusta. Tämä on 38 000 hakemusta vähemmän kuin vuonna 2020. Ensihakemuksia saapui kaikkiaan 10 002 kappaletta (2020: 34 684).

Vuonna 2021 KOKOn jäsenistön keskimääräinen työttömyysaste oli 4,2 prosenttia. Korkeimmillaan se oli alkutalvesta tammikuussa 6,1 prosenttia ja matalimmillaan joulukuussa 3,2 prosenttia.

Vuonna 2020 lomautettujen osuus työttömistä oli koronatilanteen takia poikkeuksellisen korkea. Viime vuoden aikana kokonaan lomautettujen osuus KOKOn etuudensaajien määrästä laski 24,1 prosentista 8,2 prosenttiin.

Vuorottelukorvaushakemusten määrä on pysytellyt KOKOssa matalana vuorottelun ehtojen kiristämisen jälkeen. Vuonna 2021 kassaan saapui 164 vuorotteluhakemusta, mikä on hiukan enemmän kuin vuonna 2020, jolloin hakemuksia saapui 117. Liikkuvuusavustushakemuksia saapui 211 kappaletta.

Katso KOKOn uusimmat tilastot täältä.

Ansiopäivärahansaajat KOKO-kassassa vuosina 2014-2021