Utkomstskyddet för arbetslösa gör det lättare att studera

Den 1.1.2023 träder en lagändring i kraft, som gör det möjligt för arbetslösa arbetssökande att slutföra olika deltidsstudier utan att förlora sin arbetslöshetsförmån. Studier som genomförs som en del av en sysselsättningsfrämjande tjänst påverkar inte heller rätten till arbetslöshetsersättning.

Det har tidigare varit möjligt att avlägga deltidsstudier som arbetssökande, men TE-byrån har varit tvungen att ta reda på om alla studier är på heltid eller deltid, och i vissa fall kan även korta kurser eller utbildningar ha hindrat beviljande av dagpenning.

Studier som leder till examen kommer även i fortsättningen att betraktas som heltidsstudier och under sådana perioder finns inte någon rätt till arbetslöshetsersättning. Det kan fortfarande visas att studierna är deltidsstudier om den arbetssökande tidigare under studietiden har arbetat eller verkat som företagare i minst sex månader.

I fortsättningen påverkas inte heller rätten till arbetslöshetsförmån av studier som den arbetssökande har påbörjat under sitt tidigare anställningsförhållande, om arbetslösheten beror på orsaker som ligger utanför hans eller hennes kontroll.

Dessutom kommer arbetslösa studerandes skyldighet att söka arbete att preciseras från och med 1.1.2023. I framtiden måste de som avslutar självmotiverade studier med arbetslöshetsersättning vanligtvis söka fyra jobb per månad.