Työttömyysturvalla opiskelu helpottuu

1.1.2023 tulee voimaan lakimuutos, jonka myötä työtön työnhakija voi suorittaa erilaisia sivutoimisia opintoja menettämättä työttömyysetuuttaan. Myöskään työllistymistä edistävän palvelun osana suoritetut opinnot eivät vaikuta oikeuteen saada työttömyysetuutta.

Sivutoimisia opintoja on voinut aikaisemminkin suorittaa työnhakijana, mutta TE-toimisto on joutunut selvittämään kaikkien opintojen pää- tai sivutoimisuuden, ja joissain tapauksissa lyhyetkin kurssit tai koulutukset ovat voineet estää päivärahan saamisen.

Tutkintoon johtavia opintoja pidetään jatkossakin päätoimisina, eikä niiden ajalta ole oikeutta työttömyysetuuteen. Opinnot voi edelleen osoittaa sivutoimisiksi, jos työnhakija on aiemmin opintojen aikana vakiintuneesti käynyt töissä tai toiminut yrittäjänä vähintään kuuden kuukauden ajan.

Oikeuteen saada työttömyysetuutta eivät jatkossa vaikuta myöskään opinnot, jotka työhakija on aloittanut aiemman työsuhteensa aikana, jos hänen työttömyytensä johtuu hänestä itsestään riippumattomasta syystä.

Opiskelevien työttömien työnhakuvelvollisuuteen tulee lisäksi tarkennuksia 1.1.2023 alkaen. Omaehtoisia opintoja työttömyysetuudella suorittavien täytyy jatkossa hakea yleensä neljää työtä kuukaudessa.