Gör så här om du permitteras på grund av corona

I princip betalas lön eller sjukdagpenning under sjukdomsperioden och dagpenning vid smittsam sjukdom betalas ut under karantänperioden. Som följd av corona kan det bli nödvändigt också med permittering.

Permittering kan bero på till exempel reserestriktioner, minskad konsumtion eller det att en stor del av arbetssamhället hålls i karantän.

Arbetsgivaren måste lämna ett meddelande om permittering 14 dagar innan permitteringens början.

Om du permitteras, anmäl dig som arbetslös arbetssökande genast under den första permitteringsdagen.

Ansök om inkomstrelaterad dagpenning genom KOKOs e-tjänst inom 1 vecka från början av permitteringen. Om din permittering är kortare, ansök om dagpenning som tidigast efter den sista permitteringsdagen.

Följande bilagor behövs för dagpenningansökan vid permittering:

  • Anställningsavtal
  • Meddelande om permittering
  • Löneintyg av arbetsgivaren för minst de 26 kalenderveckor (må – sö) som föregick arbetslösheten och som uppfyller arbetsvillkoret. Bl.a. de löneposter som betalats utöver grundlönen ska vara specificerade i löneintyget.
  • Lönespecifikationer för de månader du är permitterad och för tiden mellan permitteringsperioderna.
  • Om löneavdraget för permitteringen först har gjorts från lönen efter permitteringen ska du även skicka in den lönespecifikation där avdraget har gjorts.

Mer information att betala dagpenning under permittering hittar du här: Vägledning för den som är permitterad

Mer information

Ofta ställda frågor om coronaviruset av KOKO-kassan

FPA: Sjukdagpenning

FPA: Dagpenning vid smittsam sjukdom