9.6.2022
Extra indexjustering föreslås för de sociala trygghetsförmånerna

Extra indexjustering föreslås för de sociala trygghetsförmånerna

Regeringen har föreslagit en extra indexjustering för år 2022, som också skulle höja förmånerna enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, såsom grunddagpenning. Därmed skulle också beloppet för inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, rörlighetsunderstöd och alterneringsersättning öka.

20.5.2022
Mikko Wikstedtin kuva

Mikko Wikstedt är ny styrelseordförande i KOKO från och med 16.5.2022

Mikko Wikstedt valdes till ny styrelseordförande i KOKO-kassan för högt utbildade från och med den 16 maj 2022. Wikstedt är utbildad ingenjör och verkar som generalsekreterare för Helsingin Insinöörit HI ry.

3.5.2022
Strejker och inkomstrelaterad dagpenning

Strejker och inkomstrelaterad dagpenning

Om ditt arbete förhindras på grund av strejk, är din rätt till inkomstrelaterad dagpenning under strejken beroende av om strejken kan påverka dina arbetsvillkor eller arbetsförhållanden. Om du själv strejkar (gäller även stödstrejk) saknar du rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

3.5.2022

TE-byråernas nya kundservicemodell träder i kraft i maj – ändringar också i jobbsökningsskyldigheten och karenserna

Från och med 2.5.2022 införs en ny kundservicemodell i TE-byråerna och de kommuner som ingår i det kommunala sysselsättningsförsöket. Enligt den nya modellen ska arbetssökande i regel söka minst fyra jobb under en granskningsperiod på en månad.

13.4.2022

Telefonservices öppettider på påsken

KOKO-kassans telefonservice är öppen skärtorstagen 14.4. kl. 10–14. 15.–18.4. är telefonservicen stängt. Glad påsk!

1.4.2022
Opiskelijanaine istuu läppärin kanssa ikkunan edessä

Studerande, kom i håg medlemskap i arbetslöshetskassan när sommarjobbet börjar

Som studerande kan du gå med i kassan när du har en anställning med lön. När du hör till kassan, ackumuleras inkomstrelaterat utkomstskydd redan under studietiden.

24.3.2022

37 procent av dem som får inkomstrelaterad dagpenning från KOKO är över 60 år

Tyngdpunkten för förmånstagarnas åldersfördelning har i KOKO-kassan legat på över 50 år gamla medlemmar. I februari var så mycket som 37,1 procent av mottagarna av inkomstrelaterad dagpenning 60–67 år. När personer över 50 år läggs till är åldersgruppens andel av stödmottagarna 58,2 procent.

22.3.2022

KOKO följer noggrant utvecklingen av sysselsättningssituationen

Rysslands militära aktion i Ukraina har också en omfattande inverkan på näringslivet. Effekterna på sysselsättningssituationen för KOKO-kassans medlemmar är ännu inte säkert kända, men KOKO följer noga med utvecklingen av situationen. Sysselsättningssituationen för KOKO:s medlemmar är för närvarande god.

2.2.2022
Mottagare av inkomstrelaterad dagpenning i KOKO-kassan 2014–2021

Sysselsättningssituationen för medlemmar i KOKO-kassan förbättrades år 2021

KOKO-medlemmarnas sysselsättningssituation förbättrades snabbt under år 2021 och återgick nästan till situationen före corona.

1.2.2022
Temporär ändring av självrisktid godkänd

Temporär ändring av självrisktid godkänd

I och med lagändringen kan även en arbetslös eller permitterad person betalas arbetslöshetsförmån även under självrisktiden på fem dagar. Ändringen tillämpas när den första dagen i självrisktiden är 1.1–28.2.2022.

18.1.2022

Medlemsavgiften 2022 är 63 euro

KOKO-kassans medlemsavgift för 2022 är 63 euro.

18.1.2022

Byt till elektroniskt dagpenningsbeslut

Byt dagpenningsbesluten som du fått per post till elektroniska besluten. Logga in på eKommunikation, gå till Inställningar och välj att beslutet ska lämnas in till eKommunikation.