Temporär ändring av självrisktid godkänd

Riksdagen har nu godkänt en temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa för januari–februari.

I och med lagändringen kan även en arbetslös eller permitterad person betalas arbetslöshetsförmån även under självrisktiden på fem dagar. Ändringen tillämpas när den första dagen i självrisktiden är 1.1–28.2.2022.

Man bör observera att ändringen inte gäller situationer där självrisktiden har börjat redan i december eller tidigare, även om en del av självrisktiden är i januari eller februari. På motsvarande sätt kan utkomstskydd betalas ut för självrisktiden även i mars eller därefter om första självriskdag har varit i januari–februari.

När du ansöker om dagpenning behöver du inte beakta förändringen på något sätt. Vi betalar dagpenning retroaktivt för självrisktiden till de sökande av dagpenning vars självrisktid redan har beaktats i januari.

Mer detaljerad information om självrisktiden