Så inverkar inkomstregistret på ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

KOKO-kassan börjar få löneuppgifter från inkomstregistret från och med 1.1.2020. Detta innebär att du inte behöver bifoga alla inkomstuppgifter till din ansökan i fortsättningen, eftersom KOKO-kassan får informationen direkt från inkomstregistret.

Bifoga löneintyg till din ansökan om dagpenning i början av året

Arbetslöshetskassorna får tillgång till uppgifterna i inkomstregistret omedelbart vid årsskiftet, men det automatiska gränssnittet kan inte användas för att hämta uppgifter direkt efter att det tagits i bruk. Detta beror på att vi bara kan göra produktionstest från och med 1.1.2020. Genom att testa vi vill se till att handläggningen av ansökningar med uppgifter från inkomstregistret sker smidigt i fortsättningen.

I januari ska du därför bifoga löneintyget du fått från din arbetsgivare till din ansökan om dagpenning. På så sätt undviker vi förseningar i handläggningen av ansökningar under införandet av inkomstregistret. Bifoga löneutdrag även till ansökan om jämkad dagpenning.

Arbetsgivarens sätt att anmäla påverkar uppgifternas tillräcklighet

Arbetslöshetskassorna använder löneuppgifter för att beräkna inkomstrelaterad dagpenning och för att utreda rätten till dagpenning. Du blir ombedd att lämna löneuppgifter separat i fortsättningen också, när uppgifterna till inkomstregistret från din arbetsgivare inte är tillräckliga för att behandla din ansökan om dagpenning.

Införandet av inkomstregistret påverkar även arbetslöshetskassornas ansökningsblanketter. Nya blanketter publiceras i början av året.